Historia Wielkopolski już od średniowiecza

Historia Wielkopolski już od średniowieczaHistoria Wielkopolski już od średniowiecza jest ściśle związana z historia Państwa Polskiego. To właśnie z wielkopolski pochodził ród Piastów, który założył państwo Polskie i został pierwszą dynastią królewską, która posiadała władzę w Polsce. Zatem historia Wielkopolski, jako części państwa polskiego sięga Az dziesiątego wieku. W Wielkopolsce jest położone najpiękniejsze polskie miasto Gniezno, które przez wiele wieków było stolica państwa polskiego. W Wielkopolsce były również założone pierwsze biskupstwa, które po wprowadzeniu w 966 chrześcijaństwa do Polski w znacznej mierze przyczyniły się do rozwoju polskiej państwowości i kultury. Dzięki temu historia Wielkopolski jest dokładnie spisana już od najdawniejszych dziejów, a pierwszym kronikarzem, który spisywał jej historię był Gall Anonim. Zatem w okresie panowania dynastii piastowskiej Wielkopolska była niezmiernie ważnym rejonem Polski, dzisiaj powiedzielibyśmy, ze była centrum politycznym oraz gospodarczo-kulturalnym. W czasach panowania Jagiellonów Wielkopolska miała już mniejsze znaczenie, ponieważ w tym okresie stolicą Polski był Kraków. Natomiast w czasie rozbiorów Polski Wielkopolska dostała się do rąk państwa pruskiego i mieszkańcy tego rejonu byli poddawani intensywnej germanizacji.

greenpeace.globalizacja.net.pl

Comments are closed.