Wielkopolska jest krainą geograficzną

Wielkopolska jest krainą geograficznąWielkopolska jest krainą geograficzną, a także historyczną i jednocześnie jednym z województw Polski. Pierwsze wzmianki dotyczące przebywania i zamieszkiwania obszaru Wielkopolski pochodzą sprzed 11 tysięcy lat p.n.e. W IX i X w. n. e. Wielkopolska stanowiła kolebkę państwa Polskiego. Gniezno leżące w Wielkopolsce jest najstarszym polskim miastem. Nazwa Wielkopolska powstała gwoli rozróżnienia od Małopolski – obydwa terytoria nazywano Polonia. Wielkopolskę zaczęto nazywać Polonia Maior, natomiast Małopolskę Polonia Minor. Historia Wielkopolski związana jest z powstaniem państwa Polskiego. Przypuszcza się, że chrzest Polski przyjęty przez Mieszka I mógł odbyć się właśnie na terenie Wielkopolski, w Gnieźnie lub w Poznaniu. Historia Wielkopolski jest ciekawa i jednocześnie dość burzliwa. Od połowy XIII wielu nastąpił podział Wielkopolski na księstwo kaliskie oraz poznańskie. W XVII wieku Wielkopolska została zniszczona przez potop szwedzki. Natomiast w 1793 roku znalazła się w granicach Prus w wyniku I rozbioru Polski. W roku 1815 powstało Wielkie Księstwo Poznańskie, jednak dopiero w 1918 roku po powstaniu wielkopolskim Wielkopolska wróciła do Polski. W czasie II wojny światowej ten obszar był pod okupacją niemiecką i w 1945 roku został na stałe przyłączony do państwa polskiego.

oligofrenopedagogika kurs

Comments are closed.