Wielkopolska to ciekawa kraina geograficzna

Wielkopolska to ciekawa kraina geograficzna Wielkopolska to ciekawa kraina geograficzna i historyczna usytuowana na zachodzie Polski. Obecnie jednym z województw naszego kraju jest właśnie województwo Wielkopolskie, którego najważniejszym miastem i jednocześnie stolicą województwa jest Poznań. Historycznie oprócz Poznania niezwykle duże znaczenie dla rozwoju politycznego państwa Polskiego w początkach jego istnienia miało również Gniezno. Gniezno jest najstarszym polskim miastem, w którym zapisana jest zarówno historia Wielkopolski, jak również państwa Polskiego. Chociaż w Wielkopolsce ślady pierwszych ludzi zamieszkujących te tereny pochodzą sprzed 11 tysięcy lat p.n.e., najważniejsze dla nas są czasy IX i X w. n. e., kiedy to Wielkopolska stanowiła kolebkę polskiej państwowości. Wówczas wiele ważnych dla naszego kraju decyzji podejmowanych było najczęściej w Gnieźnie oraz w Poznaniu. Wówczas też ten rejon został nazwany Wielkopolską, początkowo była to Polonia Maior, która miała być odróżniana od Polonii Minor, a więc ludności polskiej zamieszkującej tereny dzisiejszej Małopolski. Historia Wielkopolski jest burzliwa, podobnie jak historia Polski. Przez wiele lat Wielkopolska znajdowała się pod panowaniem Pruskim, wcześniej została zniszczona przez potop szwedzki, natomiast w czasie II wojny światowej znajdowała się pod niemiecką okupacją.

www.domestosdlaunicef.pl

Comments are closed.